KADRY I PŁACE – W zakresie usług kadrowo – płacowych proponujemy Państwu:

 

PODSTAWOWY ZAKRES USŁUG
» Prowadzenie teczek osobowych.
» Zarejestrowanie/wyrejestrowanie pracownika w ZUS
» Sporządzanie Listy Płac (rozliczanie urlopów, zasiłków)
» Sporządzanie deklaracji ZUS
» Sporządzanie deklaracji PIT-4
» Wydruki kartotek i ewidencji
» Przekazywanie informacji o kończących się badaniach lekarskich, bhp itp.
» Wydawanie zaświadczeń
» Konsultacje w zakresie Prawa Pracy
» Sporządzanie :PIT-11, PIT-8B, PIT-40
» Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych
» Sporządzanie umów o pracę, cywilno-prawnych.
» Sporządzanie dokumentów
W ramach usługi
OUTSOURCINGU
przejmiemy funkcję działu kadrowo – płacowego.
Nadzór Nadzór nad prowadzoną działem personalnym w siedzibie firmy klienta.
Opracowywaniw Regulaminu Pracy, Wynagradzania, itp.
BHP Patrz więcej => bhp
Ubezpieczenia pracowników

Chcemy aby usługi przez nas świadczone wspomagały Państwa działalność, dlatego też pomożemy dobrać je na miarę w taki sposób aby zoptymalizować koszty naszych usług.
Ceny za świadczone usługi uzgadniane są indywidualnie z klientem, w zależności od zakresu usług, formy prowadzonej działalności i ilości dokumentów.

Zapraszamy do współpracy